مي و نور مرجان

جميع مقاطع نور الكندري و ميمياشتركو بالقناة فعلو جرس التنبيهاتحطو لاييك «لؤلؤ» به معناى مرواريدى است كه درون صدف پرورش يابد و «مرجان»، هم به مرواريدهاى كوچك گفته مى‌شود و هم نوعى حيوان دريايى كه شبيه شاخه درخت است و صيّادان آن را صيد مى‌كنند. از مهمترين موجودات ريف ساز مي شود مرجان ها , جلبكها, اسفنج ها و همچنين صدف بي مهره گان دريايي را نام برد البته در حال حاضر مرجان ها وجلبكهاي آهكي ازسازندگان اصلي ريفها هستندكه به همين علت به اين ساختمانها ريف هاي مرجاني

2023-02-07
    شركة الرياض العالمية للأغذية
  1. مشاركة سكن (9591) عرض المزيد
  2. لا تنسوا الاشتراك بالقناه
  3. حال كسي را داشتم جفا ديده